KAPOSVÁRI TESTVÉRVÁROSI BARÁTI KÖR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Célunk

Kaposvár testvérvárosainak polgáraival kulturális, oktatási, turisztikai, gazdasági, sport és szociális kapcsolatok kiépítése, ápolása, különös figyelmet szentelve az e városokban élő családok barátságának és együttműködésének.

A testvérvárosi eszme

A testvérvárosi eszme napjainkban is a megbékélés eszköze ahol nem csak a hivatalos hanem a civil társadalom is ezer szállal kötődnek egymáshoz. Elterjedésében két nemzetközi szervezet játszik meghatározó szerepet: az Európai Helységek és Régiók Tanácsa (CEMR) és az Egyesült Városok Szervezete (UTO). A mozgalomban jelenleg 10.000 település vesz részt. Európában a Benelux államok, Német-, Olasz- és Franciaország területén sokkal sűrűbb a hálózat. Az EU támogatást nyújt az új testvértelpülési kapcsolat kialakításához, a testvértelepülések polgárainak csereprogramjához, konferenciák és szemináriumok szervezéséhez.

Tesvérvárosi eszme az Európai Unióban

A legelső hivatalos testvérvárosi kapcsolatot 1920-ban alakították ki a brit Keighley és a francia Poix du Nord városka között. A testvérvárosi kapcsolatokat 1989 óta az Európai Unió is támogatja. 2003-ban mintegy 1300 projektre kb. 12 millió eurós támogatást határoztak meg.
Kaposvár számos határon túli magyar és külföldi településsel ápol jó kapcsolatokat, lehetővé téve ezáltal az együttműködést ezen városok polgárai között az élet minden területén. Biztosítja a helyi közösségek kölcsönös barátságának, megértésének és fejlődésének feltételeit. Az európai uniós csatlakozás sokrétű folyamatában a testvérvárosi kapcsolatok elsősorban a kulturális, oktatási és művelődési együttműködés és az emberi kapcsolatok kiépítésében kínálnak konkrét lehetőségeket.
Ennek a határon átívelő mozgalomnak az a célja, hogy polgárai köréban növelje az európaiság tudatát és a hétköznapi emberek nyelvére fordítsa le az Európai Unió szerepét.

Működésünk

Kölcsönös látogatásokat teszünk a testvérvárosok hasonló működésű egyesület tagjainál. Általában családoknál történik az elszállásolás. Ez azért fontos, mert így könnyebben megismerhetjük egymás kultúráját, életmódját és közben barátságok alakulhatnak ki. A mindenkori utazóknak visszafogadást vállalnia kell.
Az egyesületet hét tagú elnökség irányítja. Folyamatos kapcsolatot tartunk a külföldi testvérvárosi egyesületekkel. Utazáskor, fogadáskor programokat szervezünk, lebonyolítjuk. Látogatás alatt gondoskodunk vendégeink ellátásáról, szórakoztatásáról. Mindehhez kikérjük tagjaink véleményét, javaslatát, ötleteit.
Tagjaink részt vehetnek programjainkon.
A Baráti Kör Egyesületnek jelenleg 78 tagja van.Bemutatkozás

Hogy is kezdődött?

1991-ben a Kaposvári Ifjúsági Fúvószenekar Bogáthy József karnagy vezetésével Schióba utazott vendégszereplésre. Schiói családok fogadták és látták vendégül őket. A kezdet ehhez a családi- baráti vendégül látáshoz köthető. A csoport tagja volt Bedegi Péter a Kodály Zoltán Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola tanulója. Vendéglátói Dalla Vecchia Fiorenzo és családja Annalisa asszony és két leánya, Michela és Claudia voltak, akik mint saját gyermeküket, testvérüket fogadták. Az élmények hatására hívta meg a családot Bedegi József és felesége Kaposvárra. A vendégek látogatásuk során elmondták, hogy Schióban él Mario Brentonico úr, aki Erdélyben, Soborsinban született és jól beszél magyarul. Mario a schió Lane-Rossi gyár nyugalmazott gazdasági igazgatója; művelt, intelligens, több nyelven beszélő, kedves, melegszívű ember volt. Azt is megtudtuk hogy Schióban működik egy „CREUS” (Centro Relazioni Europee Schió) nevű civil szervezet. Kapcsolatot tartanak Franciaország, Luxemburg, Németország egy-egy városának polgáraival. Márió azt tanácsolta, hogy Kaposváron is szervezzenek a CREUS-hoz hasonló egyesületet. Bedegi József a baráti, ismerősi köréből próbált építkezni. 1997. május 16-án a Kapos Hotel társalgójában került sor az első megbeszélésre. Néhány név az egyesület alapító tagjai közül: Dobrovóczky Pálné, Dr. Kerekesné Pytel Anna, Simonné Dr. Pallos Piroska, Bogáthy Józsefné, Bogáthy József, Csizmadia Péter, Puskás Béla, Szabados Péter, Bedegi József. Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével a CREUS három elnökségi tagja: Dr. Lívia Letter, Mario Brentonico, Mirco Serradura. Itt felolvasták Adriano de Rigo elnök úr levelét, mely a CREUS alapszabályát tartalmazta, továbbá 1997. szeptemberére egy meghívást az alakuló egyesület tagjai számára Schioba. 1997. szeptember 19-én 23 00 -kor elindult az első 54 fős csoportot Szabados Péter vezetésével. A szívélyes fogadtatást változatos, szép program követte. Maradandó élményekkel, szép emlékekkel indultak haza. Az autóbuszon megválasztották a Kaposvári Testvérvárosi Baráti Kör (TBK) 5 fős elnökségét: elnök: Szabados Péter, titkár: Bedegi József, elnökségi tagok: Dobrovóczky Pálné, Farkas Árpádné (gazdasági felelős) és Puskás Béla. Ezt követően felgyorsúltak az események: a TBK alapszabályának végleges elfogadása, majd egyesületünk bírósági bejegyzése következett.

Az elnökség célja az volt, hogy minél több testvérvárossal jöjjenek létre a civil kapcsolatok. Ehhez segítséget kaptunk a városháza nemzetközi referensétől is. Közben bővült a tagság összetétele, létszáma is. Az egyesületi élet kiemelt eseményei voltak az utazások a testvérvárosokba, valamit a testvérvárosok küldöttségeinek fogadása.

1998. júliusában a kaposvári Tour-Inform Utazási Irodában volt gyakorlaton Emilie Mottier a franciaországi Saint Sebastienből. Az elnökség felkérte, hogy a saint sebastieni önkormányzatnak tolmácsolja az egyesület kérését: ősszel szeretnének egy bemutatkozó látogatást tenni náluk, majd a következő évben visszahívni őket. Ez az elgondolás még az év októberében megvalósult. A francia vendéglátóinkkal maradandó kapcsolatot alapoztunk meg.

1998. novemberében 3 fős delegáció utazott németországi testvérvárba, Glindébe. (Szabados Péter, Bedegi József, Puskás Béla) Céljuk a kapcsolatfelvétel és a TBK glindei utazásának előkészítése volt. A tárgyalások sikeréhez jelentős mértégben járult hozzá a Németországban élő George Hoffmann, aki korábban az IFOR csapatok polgári kapcsolataiért volt felelős Kaposváron. A TBK elnökségének mandátuma két évre szólt, melyet lejárta után tisztújító taggyűlés követett. A tagság Dr. Walter Károlyt választotta meg elnökének. Feladatának tekintette a kiépített kapcsolatok ápolását az oktatás, a kultúra területén is, valamint a tagság fiatalítását, bővítését.

Egyesületünk 2007-ben ünnepelte 10 éves fennállását. Ez alkalomból több testvérvárosunk is jelezte, hogy szeretne delegációt küldeni Kaposvárra. Így Glinde, Schió és Saint Sebastien sur Loire polgárait volt lehetőségünk fogadni és nemcsak a hivatalos, de számos színvonalas programmal sikerült városunkat, megyénket népszerűsíteni. A vendégek maradandó élményekkel hagyták el Kaposvárt. Az egyesületünk 10 éves fennállása alatt bebizonyította, hogy van létjogosultsága és jövője a családi, baráti kapcsolatokon alapuló testvérvárosi együttműködésnek. 2008. május 22-én a mérlegbeszámoló taggyűlésen a leköszönő elnökség helyett új elnökség megválasztására került sor. Elnök: Beér Ernő, titkár: Zarka Jánosné, Tagok: Dr. Puskás Attila, Farkas Árpádné, Némethné Hamar Anikó, Szegedi Ágnes.

Felügyelő bizottság vezetője: Helmanné Enner Margit, tagok: Bihary Géza, Vigh Antal
2010. október 02.-án megtartott közgyűlésen Szegedi Ágnes elnökségi tag visszalépése (munkahelyi elfoglaltsága miatt) új tagot választottunk dr. Csillag Attila személyében.


* Forrás: Puskás Béla: Határtalan barátság c. kiadványa, ami a TBK tíz éves évfordulója alkalmából jelent meg. A kiadvány megvásárolható, érdeklődni a joher@kapos-net.hu e-mail címen lehet.

Tagjaink névsora:

Árbogászt Ferenc
Árbogászt Ferencné
Bali György
Bali Györgyné
Bálint Andrea
Bauer Andrásné
Bedegi József
Beér Ernő
Beérné Jablonkay Johanna
Berkes Róbert
Berkesné dr Jávós Csilla
Bihary Géza
Biharyné dr Mónus Katalin
Csillag Elemér
Csillagné Végh Katalin
Csongrádiné H. Ibolya
Dezső Albert Zoltán
Dezső Irén
Dr Brigovácz Éva
dr Csillag Attila
dr Lukács Ákos
dr Lukács Ákosné
dr Puskás Attila
dr Trombitás Tamásné
dr Walter Károly
dr. Dezső Enikő
Farkas Árpád
Farkas Árpádné
Fehér Antal
Fehér Antalné
Göncz Gáborné Vali
Halmos Klára
Helman Gyula
Helmanné Enner Margit
Hollósi Gabriella
Horváthné Bohár Judit
Keményné dr Révész Csilla
Kerekesné Pozsgai Judit
Kissné Jani Katalin
Kocsis Gyula
Kovács Vilmos
Kovács Vilmosné
Kozmáné Mányoki Bernadett
Mányoki László
Mányoki Lászlóné
Márkó Katalin
Miszlang János
Mogyorósiné Futó Kinga
Monasterio Dávidné
Némethné Hamar Anikó
Orgel Mónika
Pavlovszkyné
Pingár Rózsa
Puskás Béla
Rógán Csilla
Sipos Vilmos
Siposné Magyar Éva
Szabados Péter
Szabados Péterné
Szabó Gábor
Szabó Virág
Szabó Zsófia
Szalai Imréné
Szegedi Ágnes
Szubotics Marianna Takács Józsefné
Tardi Júlia
Tóth Tibor
Thúry-Nagy Diana
Thúry-Nagy Tímea
Vadászné Varnyú Anikó
Velk Jánosné
Vigh Antal
Vigh Antalné
Vogelné Balázs Gyöngyi
Zarka Jánosné
Zsobrák Lászlóné
Zsobrák-B Szilvia

Testvérvárosi kapcsolatok

Glinde

1970-ben a nyugat-európai városok közül elsőként kezdett kapcsolatba Kaposvárral. 1990-ben, pedig már együttműködési szerződést írtak alá, amellyel megerősítették a már eddig is szoros kulturális-, sport- és családi kapcsolatokat. A szerződést Papp János, a Kaposvári Városi Tanács elnöke, és Hans-Peter Busch, Glinde polgármestere, írta alá. Azóta számos alkalommal utazott és érkezett delegáció a két városba. Ismerkedtek a városok és a város környék nevezetességeivel, építészeti, művészeti és népművészeti kultúrájával. Vendégeink izelítőt kaptak nemcsak a hazai, de somogy gasztronómiából is.

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

A franciaországi településsel, amely a német testvérvárosunknak, Glindének is a testvérvárosa, 1990-ben történt meg a hivatalos kapcsolatfelvétel, Glinde közvetítésével. Az együttműködési szerződést 2002-ben írta alá Szita Károly Kaposvár, és Yves Aumon, Saint-Sebastien polgármestere. A testvérvárosaink közül a legaktívabb kapcsolat mködik a két egyesület között. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy évente találkozik a két egyesült, hol nálunk, hol Franciaországban.

Schio

Az olasz testvérvárosunkkal a baráti kapcsolat felvétele az 1980-as évekre tehető. A két város vezetői 1990-ben írták alá a testvérvárosi szerződést. Kaposváron a megyei múzeum nagytermében írta alá az együttműködési szerződést Papp János tanácselnök és Giuseppe Berlato Sella polgármester.

Rauma

A finnországi városával 1991-ben vette fel a kapcsolatot Kaposvár. A TBK első lépését a Beér és a dr. Puskás házaspár tette meg 2007. szeptemberében, amikor hosszas levelezés és időpont egyeztetés után Raumába utaztak a korábban nálunk járt pedagógus csoport meghívására. Bízunk az együttműködés folytatásában.

Bath

A testvérvárossal az 1980-as évektől kezdve ápolja kapcsolatát Kaposvár, 1989-ben nyílott lehetőség arra, hogy a városok közötti együttműködést írásos formában is szentesítsék. 2002-ben testvérvárosi konferenciát rendezett Bath, ahova Kaposváron kívül német, holland és francia testvértelepülése is meghívást kapott. A kaposvári küldöttséget Puskás Béla, a testvérvárosi egyesület elnökségi tagja vezette. Csoportunk tagjainak családi vendégszeretetben volt részük.

Egyesületünk nyitott a többi testvérvárossa szemben is a kapcsolat felvételére. Bízunk abban, hogy lehetőségünk lesz népszerűsíteni ezt a sajátságos baráti eszmét , erősíteni a hivatalos, testvérvárosi szerződéssel bíró, városok polgáraival meglévő kapcsolat kiépítését.

Elérhetőségek

Társaságunk székhelyének címe: 7400 Kaposvár, Rezeda u. 8.
E-mail cím: joher[kukac]kapos-net.hu
Elnök telefonszáma: 30/282-6863; 82/425-397
Titkár telefonszáma: 30/687-3082


Tagsági viszony létesítése

Az egyesületbe 3 fajta tagsággal lehet belépni: rendes tagsággal, ifjúsági tagsággal és tiszteletbeli tagsággal. Mindazok a természetes személyek az egyesület tagjai lehetnek, akik kaposvári állandó lakhellyel rendelkeznek vagy munkaviszonnyal esetleg tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, az alapszabályt elfogadják és tagdíjat fizetnek.

Galéria

© Kaposvár MJV Önkormányzata | 2011